Select Page

BIOLOGICAL DISPOSAL

  Contact Us

General Line

General Line

Tel: +6 03-2203 1585
 
Mailing Address

Mailing Address

Attention: MJIIT Unit Laboratory Management,
                  Office of Malaysia-Japan International Institute of Technology, 
                  Universiti Teknologi Malaysia,
                  Jalan Sultan Yahya Petra,
                  54100 Kuala Lumpur.