Select Page

CHEMICAL PURCHASING

  Contact Us

General Line

General Line

Tel: +6 03-2203 1209
 
Mailing Address

Mailing Address

 Attention: MJIIT Unit Laboratory Management,
                 Office of Malaysia-Japan International Institute of Technology, 
                 Universiti Teknologi Malaysia,
                 Jalan Sultan Yahya Petra,
                 54100 Kuala Lumpur.