+6 03 2203 1517 mjiit@utm.my
Select Page

PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DIPACU KOMUNITI (COMMUNITY-LED DISASTER RISK REDUCTION -CLDRR)

Sempena Memperingati Kejadian 2 Tahun Bencana Geologi Aliran Puing di Jerai Geopark, Kedah

Tarikh:-

18-20 Ogos 2023

 Tempat:

Jerai Geopark, Daerah Yan, Negeri Kedah

 

Dibawakan khas menerusi Kerjasama Pintar:-

Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC) Disaster Preparedness and Prevention Center (DPPC) Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Kuala Lumpur

 

PROJEK PERINTIS PEMBANGUNAN SISTEM AMARAN AWAL DAN PEMANTAUAN BENCANA GEOLOGI ALIRAN PUING

DAN TANAH RUNTUH DI KAWASAN GUNUNG JERAI, KEDAH, 2022-2023