Select Page

Malaysia-Japan International Institute of Technology

MJIIT is located at the center of Kuala Lumpur city in Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur.