Organization Chart

HEAD OF ANALYTICAL LAB

DR TAN LIAN SEE (tan.liansee@utm.my)

LAB PANEL

ASSOC. PROF DR HIROFUMI HARA

ASSOC. PROF DR HIROFUMI HARA (hhara@utm.my)

DR KAMYAR SHAMELI

DR KAMYAR SHAMELI (kamyar@utm.my)

DR NURFATEHAH WAHYUNY CHE JUSOH

DR NURFATEHAH WAHYUNY CHE JUSOH (nurfatehah@utm.my)

DR ROSHAFIMA RASIT ALI (roshafima@utm.my)

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                            TECHNICAL STAF

MR MOHD NAIM ABDUL HALIM

MR MOHD NAIM ABDUL HALIM (naim.kl@utm.my)